Тестови за време на задебелување

Конзистометарот под притисок вклучува ротирачки, цилиндрична чаша со кашеста маса опремена со стационарен склоп со лопатка затворена во комора за притисок дизајнирана за работен притисок од 275 MPa (40.000 psi) на максимална температура од 315 °C (600 °F). (Хидраулична пумпа која работи со воздух генерира притисок врз склопот на цилиндерот.) Хидрауличниот систем вклучува резервоар, цевководи, вентили и филтри. Топлината се доставува до комората со внатрешен цевчест грејач од 5000 вати, контролиран од програмата за автоматска системска контрола на температурата. Обезбедени се термопарови за одредување на температурите на маслената бања и цементната кашеста маса. Програмабилниот регулатор на температурата автоматски ќе ја контролира стапката на пораст на температурата на кашеста маса (т.е. температурен градиент). Кога кашеста маса ќе ја достигне саканата максимална температура, контролорот ќе ја одржи температурата на кашеста маса на тоа ниво. Поставките за притисокот се одржуваат преку контрола на вентилот за ослободување на притисокот и притисокот на воздухот достапни за пумпата.

View as