Модел на скала за густина на течност под притисок

Густината е инструмент за мерење на апсолутна густина на примерок од течност. Со балансот TRU-WATE, густината на примерокот од течност, како што е цементната кашеста маса, може да се мери во примерок со фиксен волумен под притисок. Со притискање на чашата за примерок, внесениот воздух или гас може да се намалат до незначителен волумен, со што се обезбедува мерење на густината на кашеста маса поблиску во согласност со вистинската густина што ќе се реализира при услови на дупка. Кингдао Хаи Тонг Да билансите на густина се направени од врвни метали за издржливост, точност и леснотија на користење. Пластичното куќиште со големо влијание го штити балансот при транспортот и обезбедува сигурна основа во неговата работна положба. Балансите на густина на Кингдао Хаи Тонг Да ги исполнуваат сите барања на стандардните процедури API за тестирање на течности за дупчење на база на вода, течности за дупчење на база на нафта и цементи за нафтени бунари.

View as