Филтрација

Филтрацијата е најефикасните средства за одредување на својствата на филтрирање на течностите за дупчење и цементните кашеста маса. Мерењето на однесувањето на филтрацијата и карактеристиките на градењето на ѕидовите на калта е од суштинско значење за контрола и третман на течноста за дупчење. Карактеристиките на филтратот, како што се содржината на масло, вода или емулзија се исто така важни. Видовите и количините на цврсти материи во течноста и нивните физички и хемиски интеракции влијаат на овие карактеристики. Температурата и притисокот влијаат на физичките и хемиските интеракции. Неопходно е да се вршат тестови и на низок притисок/ниска температура и на висок притисок/висока температура, а овие услови за тестирање бараат различна опрема и техники.

View as