Инструмент за геолошки дупчење

главниот на Хаитонгда производите се висококвалитетни геолошки алатки за дупчење, тестирање на цемент на нафтени бунари и извезени низ целиот свет, добредојдени ви за нарачка на големо и повластени цени. Инструментот за геолошко дупчење е важен метод за добивање точни геолошки податоци под површината, а дупчењето низ оригиналните примероци на почвата и тековното инженерско геолошко дупчење се однесува на употребата на механичка опрема или алати, при дупчење на слоеви на карпи (почва) и надвор од карпата (почвата) јадрото (примерокот) за да се разбере геолошката ситуација значи. Инструментот за геолошки дупчење е истражувачки метод на инженерско геолошки преглед. Целта е да се разберат инженерската геологија и хидрогеолошките проблеми поврзани со хидрауличните конструкции (БРАНИ, тунели, работилници итн.). Инструментот за геолошки дупчење генерално се заснова на инженерско геолошко мапирање и геофизичко истражување. Спроведено за понатамошно истражување на подземната геологија. Сè уште е главното средство за геолошки истражувања во хидроенергетиката. Експериментот со теренска механика е исто така една од задачите на дупчењето за инженерско геологија.

View as