Изгубен материјал за циркулација

Изгубена циркулација Материјалот е подобрување на стандардот од 500ml мерач за загуба на вода со висока температура и висок притисок, а евалуацијата на приклучувањето се врши со користење на различни големини на медиум со пори на дискови со песок. Главно е составен од тело на рамка, приемник за филтрат под висок притисок, чаша течност за дупчење, уред за притисок и така натаму. Телото на чашата е опремено со експериментален капак за чаши, лебдечки клип и долен капак. Ова тело на чашката има жлеб подлабок од стандардното тело на чашката за поставување на песочниот диск. Употребениот диск со песок е контролиран со строг производствен процес и неговите перформанси се стабилни.

View as