Електрична стабилност

Електричниот тестер за стабилност е пренослив инструмент за мерење на електричната стабилност (ES) на течноста за дупчење на база на масло. Електричната стабилност на течноста за дупчење е поврзана со нејзината стабилност на емулзија и влажност. Тестерот е во согласност со процедурата за тестирање на електрична стабилност опишана во API rp13b-2 Препорачана практика за теренско тестирање на течност за дупчење на база на нафта. Тој е точен, едноставен и пренослив. Влијанието на хемискиот состав и историјата на смолкнување на течноста за дупчење врз апсолутната вредност на ES е многу сложено. Затоа, не е препорачливо да се објасни влажната состојба на течноста за дупчење според еднократното мерење на ES. При одлучувањето за планот за третман на течноста за дупчење, тој може да се заснова само на трендот на промена на ES.

View as