Диференцијално лепење

Диференцијалот Лепењето е еден вид симулирачки тест инструмент со повеќе функции. Може да се користи за мерење на стапката на филтрирање на течностите за дупчење и лепливиот карактер на колачот од кал во услови на нормална температура и среден притисок (0,7MPa), како и во услови на нормална температура и висок притисок (3,5MPa). Операциите се олеснети. Исто така, се карактеризира со висока прецизност, мала грешка што се повторува и точни резултати од тестот. Инструментот може интензивно да се применува во нафтените полиња, истражувачки институции и лаборатории, итн.

View as