Сеопфатен тестер на перформанси

Сеопфатниот Тестерот за перформанси го придвижува системот за пренос за да ја придвижи мерната плоча за да изврши притисок врз колачот со кал со фиксна брзина. Системот за аквизиција врши откривање и собирање податоци за притисокот што го обезбедува преносниот систем. Откако ќе се обработи контролниот систем, се добиваат резултатите од мерењето. LCD екран во боја со течни кристали и компјутерска анализа и архивирање на податоци, а потоа добијте ги сеопфатните параметри за перформансите на колачот со кал: тежина на колачот од кал, вкупна дебелина, вистинска дебелина, виртуелна дебелина, тврдост на колачот од кал, цврстина.

View as